Obchodní a dodací podmínky

Společnost Protetika dodává v ČR zboží pouze zaregistrovaným fyzickým a právnickým osobám. Registrace probíhá prostřednictvím obchodních zástupců a zahrnuje především poskytnutí základních údajů nutných pro další spolupráci a dohodnutí obchodních podmínek.

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení ZDE

Objednávky

Objednávku vycházkové obuvi můžete učinit telefonicky, e-mailem nebo osobně u svého obchodního zástupce nebo na zákaznickém oddělení v Břeclavi (viz kontakty). Minimální objednávka obuvi z centrálního skladu v Bratislavě je 10 párů.

Objednávku zdravotnických pomůcek a ortopedicko rehabilitačních sandálů můžete učinit telefonicky, e-mailem nebo osobně u svého obchodního zástupce nebo na zákaznickém oddělení v Havířově (viz kontakty). Minimální hodnota objednávky bez dopravného ze skladu v ČR je 2000,- Kč bez DPH. V případě nižší objednávky, než je uvedeno, hradí dopravné ve výši 120,- Kč včetně DPH odběratel.

Doprava

Vycházkovou obuv, která je expedována z centrálního skladu v Bratislavě, dovezeme na Vaši prodejnu obvykle do 14 dnů.

Zdravotnické pomůcky a ortopedicko rehabilitační sandály, které jsou skladem v ČR, obdržíte zpravidla do 48 hodin.

V případě nedodání zboží anebo nekompletní dodávky v rozporu s dodacím listem a fakturou, si prosím z přepravních dokladů zjistěte číslo a hmotnost balíku, počet ks a druh chybějícího zboží a neprodleně nás kontaktujte.

Fakturace

 • Pro plátce i neplátce DPH

 • První objednávka je hrazena vždy hotově, dále lze způsob platby dohodnout s Vaším obchodním zástupcem

 • Platby převodem se provádí na účet ČSOB Břeclav, č.ú.: 229239765/0300

Uplatnění odpovědnosti z vadného plnění

Přes veškeré úsilí o zachování vysoké kvality nabízeného zboží, může ze strany kupujícího nastat důvod k reklamování prodávaného zboží. Lhůta pro uplatnění práva z odpovědnosti z vadného plněni (záruční doba) je dle NOZ 24 měsíců.

Upozorňujeme že, záruční doba a životnost výrobku jsou různé pojmy. Životnost výrobku, a to zejména obuvi, je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejně dlouhá, jako je záruční doba. Při intenzivním, nesprávném užívání, určení anebo ošetřování zakoupené obuvi může být její životnost kratší, než je stanovená zákonná lhůta. Nelze pak v mnoha případech odpovědnost z vadného plnění obnošené nebo jinak poškozené obuvi uznat.

Uplatnění odpovědnosti z vadného plnění se u obuvi nevztahuje na:

 • vzhledové a funkční změny obuvi nebo jejich součástí mající svůj původ v běžném opotřebení z používání během záruční doby

 • opotřebení vlivem nesprávného výběru a užívání obuvi nebo ošetřování a údržby obuvi v rozporu s návodem na použití, např. praní obuvi v pračce, sušení na topném tělese apod.

 • mechanické poškození - okopání obuvi, deformace opatků způsobená obouváním bez obouvací lžíce a bez rozšněrování, prořezání vrchového nebo spodkového materiálu ostrými předměty apod.

 • prodření podšívek v oblasti paty způsobené nošením nezavázané obuvi anebo nesprávné volby velikosti obuvi

 • prodření podšívek vlivem nesprávné volby velikosti a obvodové šíře zejména v oblasti prstů

 • poškození obuvi vlivem působení agresivních látek

Zákazník uplatní právo z vadného plnění dle nového občanského zákoníku u svého prodejce. Způsob "vyřízení reklamace" je tedy dle NOZ vždy na prodejci.

Doporučení

U lehce opravitelných vad (rozlepení svršku nebo podrážky, prasklý šev, apod.) doporučujeme prodejcům nechat provést opravu např. u smluvního obuvníka ve vlastní režii. Tímto lépe a dříve vyhovíte svým zákazníkům a snížíte tak i své vlastní náklady na poštovné. Náklady na opravu zboží anebo dohodnutou slevu na daný výrobek jsme Vám ochotni po dohodě s Vaším obchodním zástupcem dle jednotlivého případu vykompenzovat.

Pokud se jedná o neopravitelnou výrobní vadu, zašlete prosím:

 • vycházkovou obuv na reklamační oddělení v Břeclavi, Třída 1. máje 584/9, 691 41 Břeclav

 • zdravotnické pomůcky a ortopedicko rehabilitační sandály na reklamační oddělení v Havířově, Elišky Krásnohorské 29, 736 01 Havířov.

Při uplatňování odpovědnosti z vadného plnění je nutné spolu se zbožím zaslat rovněž řádně vyplněný reklamační list s následujícími údaji:

 • datum přijetí reklamace

 • číslo faktury, ve které bylo zakoupené zboží fakturováno

 • název zboží + kód zboží dle faktury

 • důvod reklamace - popis vady

 • razítko a podpis

 • Vaše adresa a telefon (pokud není uvedena na razítku)

 • číslo vašeho účtu, kam bude zaslána finanční částka při případném vystavení dobropisu

 • datum prodeje

K reklamačnímu listu je nutno připojit originál nebo kopii dokladu o zakoupení. Prosíme o vyplnění všech údajů potřebných k ukončení reklamačního řízení.

Pokud nemáte svůj vlastní reklamační protokol, můžete si stáhnout náš zde

Tisknout