Vize a mise společnosti

  • Podporujeme zdravý životní styl a aktivního trávení volného času
  • Směřujeme poslání společnosti k poskytování zdravotní péče pro své zákazníky formou vlastní výroby a prodeje obuvi, zdravotnických prostředků a dalších produktů
  • V oblasti zdravotní péče vycházíme z platné legislativy ČR, kde je garantován rozsah poskytované zdravotní péče, u zdravotnických prostředků na poukaz s nízkými anebo žádnými doplatky. Snažíme se o inovativní přístup a využití nejmodernějších materiálů a postupů, jsme členem Svazu výrobců a prodejců zdravotnických prostředků
  • Poskytujeme kvalitní zdravotní péči ve spolupráci s odbornou lékařskou veřejností
  • Realizujeme prodej obuvi při dodržování principů a požadavků pro zdravé a komfortní obouvání při akceptovatelné cenové hladině a moderním designu, jsme členem České obuvnické asociace.

Tisknout