Obchodní a dodací podmínky

Zboží dodáváme pouze osobám a společnostem s živnostenským oprávněním. Odběratelé dosud neregistrovaní k nákupu u naší společnosti, kontaktujte prosím naše obchodní zástupce.

Objednávky a doprava

Objednávky vyřizujeme  pondělí-čtvrtek 8:00-14:00 hod, v pátek 8:00-12:00 hod.

Zboží, které máme skladem v ČR obdržíte zpravidla do 48h, ostatní zboží (vycházková obuv), které objednáváme na centrálním skladu v Bratislavě (SK), dovezeme na vaši prodejnu obvykle v pátek následující týden.

Minimální objednávka  obuvi z centrálního skladu (SK) je 10 párů. 

Minimální hodnota objednávky bez dopravného ze skladu v ČR je 1.500,- Kč bez DPH. V případě nižší objednávky než je uvedeno hradí dopravné ve výši 120,- Kč včetně DPH odběratel.

V případě nedodání zboží, anebo nekompletní dodávky v rozporu s dodacím listem a fakturou, zjistěte si prosím z přepravních dokladů číslo a hmotnost balíku, počet ks a druh chybějícího zboží, a neprodleně nás kontaktujte.

Fakturace

 • Pro plátce i neplátce DPH
 • Platby se provádí na účet ČSOB Břeclav, č.ú.: 229239765/0300

Uplatnění odpovědnosti z vadného plnění

Zákazník:

Přes veškeré úsilí o zachování vysoké kvality nabízeného zboží, může ze strany kupujícího nastat důvod k reklamování prodávaného zboží. Lhůta pro uplatnění práva z odpovědnosti z vadného plněni (záruční doba) je dle NOZ 24 měsíců.

Upozorňujeme že, záruční doba a životnost výrobku jsou různé pojmy. Životnost výrobku, a to zejména obuvi je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejně dlouhá jako je záruční doba. Při intenzivním, nesprávném užívání anebo určení může být životnost obuvi kratší než stanovená zákonná lhůta, a nelze pak v mnoha případech uznat odpovědnost z vadného plnění obnošené nebo jinak poškozené obuvi.

Uplatnění odpovědnosti z vadného plnění u obuvi se NEVZTAHUJE na:

 • vzhledové a funkční změny obuvi i jejich součástí, mající svůj původ v běžném opotřebení z používání během záruční doby
 • opotřebení vlivem nesprávného výběru a užívání (k jakému účelu je určena), ošetřování a údržby (např. praní obuvi v pračce, sušení na topném tělese apod...)
 • mechanické poškození (okopání obuvi, deformace opatků způsobená obouváním bez obouvací lžíce a bez rozšněrování, prořezání vrchového nebo spodkového materiálu ostrými předměty
 • prodření podšívek v oblasti paty způsobené nošením nezavázané obuvi anebo nesprávné volby velikosti
 • prodření podšívek vlivem nesprávné volby velikosti a obvodové šíře zejména v oblasti prstů
 • poškození obuvi vlivem působení agresivních látek

Zákazník uplatní právo z vadného plnění dle nového občanského zákoníku u svého prodejce. Způsob "vyřízení reklamace" je tedy dle NOZ vždy na prodejci.

Prodejce:

U lehce opravitelných vad (rozlepení, prasklý šev, apod.) doporučujeme prodejcům nechat provést opavu např. u smluvního obuvníka ve vlastní režii. Tímto lépe a dříve vyhovíte svým zákazníkům a snížíte tak i své vlastní náklady na poštovné. Náklady na opravu zboží anebo dohodnutou slevu na daný výrobek, jsme vám ochotni po dohodě dle jednotlivého případu vykompenzovat.

Při uplatňování odpovědnosti z vadného plnění je nutné spolu se zbožím zaslat rovněž řádně vyplněný „reklamační list“ s následujícími údaji:

 • datum přijetí reklamace
 • číslo faktury, ze které bylo zboží zakoupeno
 • název zboží + kód zboží dle faktury
 • důvod reklamace - popis vady
 • razítko a podpis
 • vaše adresa a telefon (pokud není uvedena na razítku)
 • číslo vašeho účtu, kam bude zaslána fin. částka při případném vystavení dobropisu
 • datum prodeje

K reklamačnímu listu je nutno připojit originál nebo kopii bloku z pokladny. Prosíme o vyplnění všech údajů potřebných k ukončení reklamačního řízení.

 

 

Tisknout